Прибужанівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

ДОВІДКА за результатами самооцінювання освітнього середовища, освітніх та управлінських процесів за 2020-2021 н. р.

Дата: 25.08.2021 16:50
Кількість переглядів: 4481

ДОВІДКА

за результатами самооцінювання освітнього середовища,

освітніх та управлінських процесів за 2020-2021 н. р.

 

1. Безпечне фізичне середовище закладу освіти.

Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано, що у цілому в школі створено безпечні умови навчання та праці, учні задоволені  освітнім середовищем, стверджують, що вони у школі почувають себе у безпеці. Приміщення чисті, охайні та недоступні для сторонніх осіб (більшість батьків здобувачів освіти задоволені облаштуванням території, чистотою навчальних кабінетів, їдальні, туалетних кімнат спортивної зали; у приміщенні школи дотримуються температурного режиму. Моніторинг за дотриманням безпечного фізчного середовища відбуваєься два рази в році: весною і пед початком навчального року.

2. Безпечний підвіз дітей до школи.

Підвіз дітей до школи здійснюється шкільним автобусом. Наказом по школі призначено відповідального вчителя, що слідкує за організацією підвозу. В школу доїжджають 32 учні з чотирьох сіл.

3. Наявність необхідних для освітнього процесу та виконання освітньої програми приміщень відповідно до наповнюваності.

На виконання освітньої програми для освітнього процесу в Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів є відповідна кількість приміщень, що використовуються в повному обсязі з середньою наповнюваністю учнів.

4. Забезпеченість обладнанням навчальних кабінетів і приміщень для виконання освітньої програми є недостатньою.

Наявне обладнання сприяє виконанню освітньої програми на 50%.

5. Матеріально-технічне забезпечення.

Протягом навчального року школа брала участь в обласному проекті, де виграла обладнання для кабінету інформатики. Завдячуючи спонсорам, придбано меблі для 1-го класу НУШ.

6. Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  У школі проводяться навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності і надання домедичної допомоги. Є медичний кабінет, ізолятор для надання першої допомоги  у разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу.

7. Функціонування бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру.

 Бібліотека школи забезпечена компютерною технікою та інтернетом тому є центром  для формування інформаційно-комунікативної, соціокультурної компетентностей учасників освітнього процесу.

8. Використання мережі Інтерпонет.

 В школі застосовуються технічні засоби контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет. Робочі місця педагогічних працівників доступом до мережі забезпечені на 80%. Школа потребує швидкісного інтернету, щоб всі учасники навчального процесу мали доступ до бездротової мережі.

9. Організація харчування.  

В закладі навчається 92 учні. 85% з них харчуються в шкільній їдальні, отримують горячий обід.  Всі  учасники освітнього процесу задоволені організацією харчування, у тому числі - умовами та графіком харчування, асортиментом та якістю страв.

10. Попередження та протидія булінгу (цькуванню).

Достатній рівень, з тенденцією до високого, має показник відчуття безпеки у навчальному закладі. Так, близько 90% учнів зазначили, що в достатній кількості отримують інформацію від класних керівників, про булінг, кібербулінг. Більшість випадків, які було зазначено учнями, як прояви булінгу – мали характер конфлікту, непорозумінь та прагнення до лідерства. В переважній більшості учні прагнуть самі вирішити непорозуміння, але перевагу надають зверненням до класного керівника. Дані звернення в більшій мірі мають результат, деякі конфліктні ситуації продовжуються і потребують вирішення. Учні ознайомлені з правилами поведінки, які діють у школі, та в переважній більшості, їх дотримуються. В свою чергу права школярів у закладі дотримуються на достатньому рівні. Аналіз анкет показав, що учні в більшій мірі відчувають підтримку, повагу, отримують допомогу від вчителів.

11. Стратегія розвитку закладу освіти.

У закладі розроблено, розглянуто на педагогічній раді та затверджено стратегію розвитку закладу освіти. До розроблення стратегії розвитку було залучено педагогічних працівників школи шляхом створення робочих груп для визначення пріоритетних напрямів розвитку; представників батьківськох громадськості; представників самоврядування. Стратегію розвитку затверджено у 2019 році, тому складно визначити рівень досягнення цілей та виконання завдань, враховуючи тривалий термін навчання з використанням дистанційних технологій в поточному році. Стратегія розвитку враховує специфіку та умови діяльності закладу, включає завдання щодо створення рівного доступу для здобуття якісної освіти, формування ключових компетентностей; створення сучасної матеріально-технічної бази школи інклюзивного середовища та інші завдання. Стратегія розвитку закладу не піддавалася коригуванню. Враховуючи короткий термін реалізації, складно простежити моніторинг досягнення цілей, визначених стратегією розвитку закладу. На 2021-2022 н.р. річний план роботи школи створено відповідно до стратегії розвитку закладу з урахуванням освітньої програми.

12. Педагогічна рада.

Діяльність педагогічної ради відображає та спрямовується на реалізацію річного плану( тематика засідань педагогічних рад, питання до розгляду, організаційні, методичні заходи). У закладі відбувається моніторинг якості освітньої діяльності. Розроблено, затверджено та оприлюднено положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка містить опис стратегій і процедур забезпечення якості освіти. Результати самооцінювання протягом навчального року було заслухано на засіданні педагогічної ради(один раз на рік). Було проаналізовано анкетування здобувачів освіти та їх батьків (за зразками анкет «Абетка для директора), анкетування вчителів. Двічі на рік відбувається моніторинг сформованості навчальних досягнень в учнів, здійснюється порівняння підсумкового оцінювання випускників з їх результатами державної підсумкової атестації.

13. Річний план роботи.

До розроблення річного плану залучалися педагогічні працівники закладу та батьки здобувачів освіти під час проведення анкетування. Структуру річного плану створено за розділами освітньої діяльності, які охоплюють напрями: освітнє середовище закладу освіти, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та управлінські процеси закладу освіти. Додатком до річного плану є аналіз виконання річного плану минулого навчального року, у якому визначено виконані завдання та завдання, які потребують корекції.

14. Мотивування педагогічних працівників.

З метою матеріального заохочення працівників закладу, у школі затверджено положення про щорічне преміювання педагогів та за погодженням з профспілковим  комітетом здійснюється преміювання відповідно до визначених положенням критеріїв. Готуються подання на нагородження грамотами та подяками на рівні громади та району. За погодженням з профспілковими комітетами, відповідно до укладеного колективного договору щорічно працівникам закладу надаються додаткові дні до відпустки за певні виконувані види роботи.

15. Професійний розвиток педагогів.

Графік підвищення кваліфікації затверджено на педагогічній раді і  здійснюється як шляхом дистанційного навчання на базі платформ EdEra, Всеосвіта, Прометеус та МОІППО. Переважна більшість педагогічних працівників вважає, що керівництво закладу сприяє їх професійному зростанню, регулярно звертаються із клопотаннями до педагогічної ради закладу про зарахування отриманих сертифікатів. Проте відсутні педагогічні працівники закладу, які пройшли сертифікацію.

16. Режим роботи закладу. Які основні підходи застосовуються у закладі освіти при складанні розпорядку дня та розкладу навчальних занять?

Режим роботи закладу враховує потреби учасників освітнього процесу. Між уроками є дві великі перерви. Тривалість уроків визначена санітарними вимогами. Розклад навчальних занять не в повній мірі забезпечує рівномірне навчальне навантаження відповідно до вікових особливостей учнів. Оскільки у закладі одна спортивна зала, функціонує 10 класів, тому існують проблеми з розкладом уроків фізичної культури. Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми.

 

17. Навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 У школі є учень  з особливими освітніми потребами інклюзивного класу (учень 6 класу) .Для учня з ООП створено індивідуальну програму розвитку, до створення якої залучено педагогічних працівників,  ІРЦ, батьків дитини; навчальний план, який враховує індивідуальні особливості дитини . Виконання індивідуальних навчальних планів та індивідуальної програми розвитку аналізується на педагогічній раді

Налагоджено тісну співпрацю між асистентом вчителя і педагогами закладу, батьки дитини з ООП   залучаються до вирішення питань організації освітнього процесу. Учень забезпечений робочим місце ( парта і стілець), планшетом. Керівництво школи вчасно реагує на проблеми навчально-виховного процесу які виникають під час роботи.

18. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

Як зазначають учні, вчителі закладу постійно інформують їх про критерії, правила і процедури оцінювання. У більшості випадків оцінювання навчальних досягнень вчителі здійснюють справедливо. На думку учнів, головною метою оцінювання є визначення рівня їх знань, умінь і навичок. Близько половини школярів зазначило, що успіх у навчанні залежить від їх особистої наполегливості та мотивації батьків, інша половина – від рівня викладання навчального предмету. Менше половини учнів відчувають відповідальність стосовно навчання та школа сприяє її формуванню; близько половини відчувають відповідальність стосовно навчання, але школа цю відповідальність не розвиває; близько 10% учнів ставляться відповідально лише до деяких предметів та не відчувають з боку школи сприяння у формуванні відповідальності до навчання. На достатньому рівні учні оцінюють доступність та відкритість керівництва закладу до спілкування. Класні керівники вчасно повідомляють батьків про результати навчання дитини через групу у Вайбер, щоденик.

 

19. Академічна доброчесність.

У школі розроблено положення про академічну доброчесність. Положення схвалено педагогічною радою. Зі змістом положення ознайомлені здобувачі освіти (більшість учнів, за результатами анкетування зазначають, що з ними регулярно проводяться бесіди щодо дотримання академічної доброчесності). Більшість учні вважають також оцінювання по відношенню до них справедливим. У закладі не зафіксовано випадків недоброчесної поведінки. В анкетах учні зазначають, що вчителі і керівництво інформують їх про негативне ставлення до корупції переважно на уроках та під час бесід.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь