A A A K K K
для людей із порушенням зору
Прибужанівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Cамооцінювання освітнього середовища, освітніх та управлінських процесів за 2020-2021 н.р.

Дата: 25.08.2021 16:43
Кількість переглядів: 3028

 

ДОВІДКА

за результатами самооцінювання освітнього середовища, освітніх та управлінських процесів за 2020-2021 н.р.

 

Робочою групою була проведена самооцінка діяльності навчального закладу. Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано, що у цілому в школі створено безпечні умови  для навчання та праці, переважна кількість учнів задоволені або переважно задоволені освітнім середовищем, більше половини учнів стверджують, що вони у школі почувають себе безпеці та здебільшого у безпеці. Приміщення чисті, охайні та недоступні для сторонніх осіб (більшість батьків здобувачів освіти задоволені облаштуванням території, чистотою навчальних кабінетів, їдальні, туалетних кімнат; 88% опитаних учнів задоволені чистотою приміщень; у приміщені школи дотримуються температурного режиму. Потребує облаштування ігровий майданчик для учнів початкових класів. Приміщення їдальні, столи, лавки, місця для видачі готових страв чисті, їх регулярно миють; організація харчування у школі сприяє формуванню культури здорового харчування в учнів, більшість опитаних батьків здобувачів освіти задоволені якістю харчування. У школі дотримано питний режим (але в цьму році у зв’язку з протиепідемічними заходами в школі відключені питні фонтанчики, так як учні повинні мати свою емність з водою).

Наявні необхідні для реалізації освітньої програми навчальні кабінети та приміщення; в кабінетах підвищеного ризику оприлюднено правила поведінки під час навчальних занять, проте вони потребують оновлення. З учнями та працівниками закладу відповідальні особи проводять інструктажі щодо алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; у школі реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації. Педагоги ознайомлені з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому; педагогічні працівники, адміністрація школи здійснюють заходи щодо запобігання порушення правил поведінки. Наявна інформація про правила поведінки здобувачів освіти. В коридорах достатня кількість інформаційних стендів, що висвітлюють і Правила поведінки для учнів, і  інформацію щодо попередження булінгу, і безпеки життєдіяльності, і правила дорожнього руху..

У закладі проводиться систематична робота щодо адаптації учнів до освітнього процесу (переважна більшість батьків вважають, що у дітей ніколи не виникали проблеми з адаптацією в школі). Питання адаптації розглядали на педагогічнох консиліумах , які проводилися в різних форматах: круглий стіл, дискусійний клуб, порадник для вчителів. Аналіз відповідей батьків учнів дає підстави стверджувати, що діти охоче йдуть до школи; розклад занять в основному задовольняє здобувачів освіти; переважна більшість учнів відвідує шкільну бібліотеку для отримання необхідних книжок (83%) та заняттям творчою діяльністю, у той же час незначна кількість учнів взагалі не відвідують бібліотеку. В бібліотеці облаштований куточок релаксації, де діти мають змогу спілкуватися, грати в Lego, малювати.

Водночас є потреба в удосконаленні освітнього середовища школи: постійному забезпеченні санітарних кімнат засобами гігієни (туалетного паперу, мила); проведенні ремонтних робіт у туалеті, коридорах, відремонтувати стелю в класних кімнатах та коридорах, зовнішнє оздоблення їдальні школи; модернізації харчоблоку, урізноманітнення асортименту страв двотижневого меню за рецептурним збірником Є.Клопотенка для покращення якості готової продукції.

До січневої педагогічної ради було проведено анкетування учнів щодо вивчення оцінки ними якості освітніх послуг, які надає наша школа. В результаті моніторингу можна стверджувати, що учні на достатньому рівні оцінюють створені умови перебування та комфорту у школі. Уявлення щодо благоустрою закладу майже по всім показникам є достатнім, а саме: чистота навчальних кабінетів, туалетних кімнат, їдальні. Більшою мірою не задовольняє учнів зовнішній стан спортивної зали. Єдиний показник щодо благоустрою закладу, який вимагає покращення – облаштування території навколо школи.

Харчування, яке забезпечує шкільна їдальня, учні оцінили на достатньому рівні та зазначали , що їжа смачна та корисна. Близько 38% учнів не харчуються у шкільній їдальні, тому це завадило вивести даний показник на високий рівень.

У переважній більшості школярі засвідчують, що вчителі, класні керівники регулярно інформують про правила охорони життєдіяльності, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій та канікулярний час.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників базується на використанні сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Педагогічні працівники планують свою діяльність , аналізують її результативність. Календарно-тематичні плани синхронізовані з освітньою програмою закладу.

На основі анкетування учнів можна стверджувати, що вчителі під час проведення уроків та в позаурочний час використовують мультимедійне обладнання, комп'ютерну техніку та програми, інтернет, візуалізацію корисної інформації; в меншій мірі використовують наочність та лабораторне обладнання. Як демонструють результати анкетування, більшість педагогічних працівників діють на засадах педагогіки партнерства, співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв'язок.

На достатньому рівні учні отримують інформацію щодо важливості дотримання академічної доброчесності. Достатній рівень, з тенденцією до високого, має показник відчуття безпеки у навчальному закладі. Так, близько 90% учнів зазначили, що в достатній кількості отримують інформацію від класних керівників про булінг, кібербулінг. Учні також зазначають, що в їхньому шкільному житті були випадки булінгу, але в переважній більшості їх було усунено з допомогою вчителів. Більшість випадків, які було зазначено учнями, як прояви булінгу – мали характер конфлікту, непорозумінь та прагнення до лідерства. В переважній більшості учні прагнуть самі вирішити непорозуміння, але перевагу надають зверненням до класного керівника.

Учні ознайомлені з правилами поведінки, які діють у школі, та в переважній більшості, їх дотримуються. В свою чергу права школярів у закладі дотримуються на достатньому рівні. Аналіз анкет показав, що учні в більшій мірі відчувають підтримку, повагу, отримують допомогу від вчителів. Як зазначають учні, вчителі закладу постійно інформують їх про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, але в більшій мірі це відбувається на основі звернення до вчителя. У більшості випадків оцінювання навчальних досягнень вчителі здійснюють справедливо. На думку учнів, головною метою оцінювання є визначення рівня їх знань, умінь і навичок. Близько 57% школярів зазначило, що успіх у навчанні залежить від їх особистої наполегливості та мотивації батьків, інша частина – від рівня викладання навчального предмету.

На достатньому рівні учні оцінюють доступність та відкритість керівництва закладу до спілкування, з проханнями до керівництва закладу звертаються учні не часто, але якщо таке трапляється, то обов'язково отримую відповідь на своє звернення.

Найбільш розповсюдженими позаурочними заходами у школі є екскурсії, відвідування  виставок, пікніки на природі, спільні свята. Про події, які відбувають у школі, організацію заходів учні отримують, в переважній більшості, від класного керівника, рідше – зі спільноти в соціальних мережах. Учні закладу мають уявлення про поняття «корупції», з даним поняттям вчителі ознайомлюють їх через бесіди, уроки, в меншій мірі – через організацію позаурочних заходів, рідко – бесіди із запрошенням гостей.

Аналізуючи напрям «Управлінські процеси», можна відмітити , що у закладі розроблено, розглянуто на педагогічній раді та затверджено на 2020-2021 н.р. річний план роботи школи з урахуванням освітньої програми. До розроблення річного плану залучалися педагогічні працівники закладу та батьки здобувачів освіти під час проведення анкетування. Структуру річного плану створено за розділами освітньої діяльності, які охоплюють напрями: освітнє середовище закладу освіти, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та управлінські процеси закладу освіти. Додатком до річного плану є аналіз виконання річного плану минулого навчального року, у якому визначено виконані завдання та завдання, які потребують корекції. Діяльність педагогічної ради відображає та спрямовується на реалізацію річного плану (тематика засідань педагогічних рад, питання до розгляду, організаційні, методичні заходи).

Наказом керівника створено комісію, яка два рази на рік вивчає стан матеріально-технічної бази школи та фіксує результати відповідними актами. Керівник регулярно звертається до засновника із клопотаннями щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладу. Результатом звернення до Прибужанівської ради було капітально реконструйовано дах школи, стеля в шести класах та частково коридорі ІІ поверху.

Аналіз анкетування демонструє, що в переважній більшості учасники освітнього процесу задоволені психологічним кліматом у закладі. Батьки здобувачів освіти зазначають, що звернення керівництвом закладу розглядаються вчасно, заходами реагування вони задоволені або переважно задоволені, однак разом з тим деякі учні зазначають,що їм нічого невідомо про можливість звернення до керівництва школи. В школі ведеться журнал звернень громадян та особистого прийому. Заклад має свій веб-сайт, який тимчасово недієвий. Функціонує сторінка школи у соціальній мережі Фейсбук, де висвітлюються основні події, що відбуваються в закладі. У вестибюлі школи є інформаційний стенд, на якому регулярно оновлюється інформація.

Штатний розпис школи забезпечує виконання освітньої програми. Всі предмети викладаються педагогічними працівниками , які мають відповідний фах.

З метою матеріального заохочення працівників закладу, у школі затверджено положення про щорічне преміювання педагогів та за погодженням з профспілковими комітетами здійснюється преміювання відповідно до визначених положенням критеріїв. Готуються подання на нагородження грамотами та подяками на рівні району.

За погодженням з профспілковими комітетами, відповідно до укладеного колективного договору щорічно працівникам закладу надаються додаткові дні до відпустки за певні виконувані види роботи.

На початку календарного року у закладі педагогічною радою схвалюється план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вчителі обирають для себе різноманітні форми підвищення кваліфікації: тренінги, семінари, програми тощо. Підвищення кваліфікації здійснюється як шляхом очного так і дистанційного навчання на базі МОІППО, платформ EdEra, Всеосвіта, на освітній платформі «Країна мрій» та ін. Переважна більшість педагогічних працівників вважає, що керівництво закладу сприяє їх професійному зростанню, регулярно звертаються із клопотаннями до педагогічної ради закладу про зарахування отриманих сертифікатів. Проте відсутні педагогічні працівники закладу, які пройшли сертифікацію.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, правилами для учнів. Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їх права в закладі не порушуються, обізнані зі своїми правами та обов’язками. Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їх пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень. Пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу обговорюються та отримуються під час педагогічних рад, засідань батьківської ради, у Вайбер групі вчителів, на класних годинах, засіданнях учнівського самоврядування, під час анкетування.

Слід зазначити, що більшість пропозицій від здобувачів освіти та їх батьків надходять щодо покращення матеріально-технічної бази закладу. У закладі діють батьківська загальношкільна рада, батьківські класні активи, учнівське самоврядування. Не менше двох разів на рік керівник закладу бере участь у засіданнях батьківської ради школи. Відбуваються зустрічі керівництва школи із представниками учнівського самоврядування для вирішення питань щодо покращення освітнього процесу, урізноманітнення дозвілля, проведення заходів.

Режим роботи закладу враховує потреби учасників освітнього процесу. Між уроками є дві великі перерви. Тривалість уроків визначена санітарними вимогами. Розклад навчальних занять не в повній мірі забезпечує рівномірне навчальне навантаження відповідно до вікових особливостей учнів. Оскільки у закладі одна спортивна зала, функціонує 11 класів, тому існують проблеми з розкладом уроків фізичної культури. Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми.

У закладі розроблено положення про академічну доброчесність. Положення схвалено педагогічною радою. Зі змістом положення ознайомлені здобувачі освіти (більшість учнів, за результатами анкетування зазначають, що з ними регулярно проводяться бесіди щодо дотримання академічної доброчесності). Більшість учні вважають також оцінювання по відношенню до них справедливим. У закладі не зафіксовано випадків недоброчесної поведінки. В анкетах учні зазначають, що вчителі і керівництво інформують їх про негативне ставлення до корупції переважно на уроках та під час бесід.

Висновок Напрям «Освітнє середовище» відповідає вимогам достатнього рівня. Напрям «Оцінювання здобувачів освіти» відповідає вимогам достатнього рівня. Напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» відповідає вимогам достатнього рівня. Напрям «Управлінські процеси» відповідає вимогам достатнього рівня.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь