Прибужанівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Колегія відділу освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради

Дата: 12.04.2019 10:21
Кількість переглядів: 1054

Колегія відділу освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради

Фото без опису

 1. березня 2019 року  під головуванням  начальника відділу освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради Алексєєва С.М. відбулося  засідання колегії  відділу освіти  за участю директорів закладів освіти.

          На порядок денний були винесені такі питання:

 1. Про оптимізацію мережі закладів освіти.
 2. Про стан роботи в ЗЗСО щодо попередження насильства серед дітей та учнівської молоді.
 3. Про стан роботи зі зверненнями громадян у І кварталі 2019 року.
 4. Різне.

         У ході засідання розглядалися актуальні питання освіти Прибужанівської сільської ради в умовах реалізації нових освітніх тенденцій: створення опорних шкіл, забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом впровадження інклюзивного та індивідуального навчання, про стан роботи в ЗЗСО щодо попередження насильства серед дітей та учнівської молоді, про стан роботи зі зверненнями громадян у І кварталі 2019 року.

    У обговоренні питань взяли активну участь начальник відділу освіти Алексєєв С.М., спеціалісти відділу освіти Смирнова Т.М., Калина О.П., директори закладів загальної середньої освіти.

    Учасники засідання заслухали та обговорили інформації  з даних  питань.

    З першого  питання виступив начальник відділу освіти, молоді та спорту Алексєєв С.М., який

 проінформував присутніх  по першому питанню «Про оптимізацію мережі освітніх закладів».

За результатами розгляду першого питання порядку денного колегія ухвалила  рішення:

 1. Здійснити аналіз необхідності прийняття рішення про пониження ступенів закладів освіти, фінансово-економічне обґрунтування.
 2. Провести батьківські збори з даного питання в закладах загальної середньої освіти.
 3. Винести дане питання на розгляд сесії Прибужанівської сільської ради.
 4. Привести у відповідність до норм чинного законодавства України використання шкільних автобусів.

    З другого питання виступила головний спеціаліст відділу освіти Калина О.П., яка повідомила присутнім про стан роботи у закладах загальної середньої освіти щодо проведення інформаційно-просвітницьких заходів із батьками та дітьми з питань запобігання і протидії домашньому насильству  у 2018-2019 р.

    Довідку головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради Калини О.П. про стан роботи у закладах загальної середньої освіти щодо попередження насильства серед дітей та учнівської молоді взяли до відома.

За результатами розгляду другого  питання порядку денного колегія  ухвалила  рішення:

Керівникам закладів загальної середньої освіти Прибужанівської сільської ради:

 1. Посилити контроль за виконанням педагогічними працівниками Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», законодавчих і нормативних документів у галузі освіти в частині збереження фізичного, духовного, психологічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.                                    Постійно
 2. Впроваджувати  в закладах освіти інтерактивні методи роботи з батьками, педагогічними колективами щодо формування готовності здійснювати виховання дітей з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. Постійно
 3. Сприяти підтримці та поширенню шкільного самоврядування, створенню учнівських рад з питань забезпечення  продуктивної дозвіллєвої діяльності учнів, спрямованої на духовний, інтелектуальний, фізичний розвиток учнів, самоствердження особистості та її соціалізації.   Постійно.
 4. Активізувати правоосвітню та правовиховну роботу з дітьми, спрямовану на підвищення рівня їх правових знань, зокрема з питань захисту від проявів дискримінації, насильства над дітьми, а також уживати необхідних заходів щодо вчасного попередження та недопущення таких проявів у закладах освіти.   Постійно.
 5. Забезпечити системний контроль за належною роботою з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі. Постійно
 6. Повідомляти відділ освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради  про випадки насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, які проживають у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах.   Невідкладно
 7. Аналізувати на засіданнях педагогічних рад стан профілактичної роботи з попередження злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі, вживати необхідних заходів для подолання виявлених недоліків. Про роведену роботу інформувати відділ освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради.   (Щорічно до 01.12.19 р.)
 8. Організовувати з метою профілактики злочинності в учнівському середовищі проведення циклу заходів для батьків, класних керівників, учнів школи із залученням психолога, лікаря-нарколога, представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, громадських організацій, юридичних служб.    Постійно   
 9. Передбачити у планах роботи класних керівників заходи, спрямовані на попередження протиправних дій, профілактику шкідливих звичок, проявів насильства, боулінгу  в учнівському середовищі.    Постійно
 10. Забезпечити системний  контроль за дотриманням учнями школи внутрішнього розпорядку, за станом відвідуванням навчальних занять, міжособистісним спілкуванням  на перервах. Оперативно реагувати на відсутність учнів у школі без поважних причин.

Постійно

 1. Проводити психологічні  дослідження, спрямовані на визначення рівня адаптації учнів, тривожності та індивідуально характерологічних особливостей учнів, схильних до девіантної поведінки.     Постійно
 2. На загальношкільних батьківських зборах у закладах освіти виносити питання щодо попередження насилля у сім’ї, залучати медичних працівників, зацікавлених служб   із профілактики злочинності та негативних проявів  в учнівському середовищі.  Постійно
 3. Продовжити ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з жорстоким поводженням з ними або загрозою його вчинення.   Постійно
 4. Організовувати та проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед членів сімей, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сімї.      Постійно
 5. Здійснювати виявлення та екстрене втручання, забезпечувати соціальний супровід сімей, у яких проживають діти, які постраждали від жорстокого поводження та насильства в сімї.

     З  третього питання про роботу із зверненнями  громадян доповіла головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради Смирнова Т.М.

   Тетяна Миколаївна  познайомила присутніх з тим, що робота зі зверненнями громадян у відділі освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р.

№ 109/2008 «Про першочергові заходи, щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації» і від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», Положення про відділ освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради (Нова редакція), затвердженого рішенням XVІІ сесії 8 скликання Прибужанівської сільської ради від 13.07.2018 р. № 12.

    Головний спеціаліст  повідомила, що по відділу освіти видано наказ від 02.01.2019 р. № 1 «Про організацію роботи зі зверненнями громадян» та закладах освіти, які оприлюднені  на сайті «Прибужанівська громада». Даним наказом затверджено заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, склад постійно діючої  комісії при відділі освіти з питань розгляду звернень громадян та Положення про неї, порядок організації проведення особистого прийому громадян та графік особистого прийому громадян працівниками відділу  освіти, графік проведення телефонних «гарячих» ліній, функціонування телефону довіри. Наголосила на тому, що усі керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства з питань роботи зі зверненнями громадян.

   Тетяна Миколаївна  повідомила, що на 27.03.2019 р. до відділу освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради надійшло 8 звернень. Через органи влади – 1 (12,5%), засобами телефонного зв’язку – 3 (37,5%), на особистому прийомі -  4 (50%) звернення. За результатами розгляду звернень, що надійшли протягом січня-березня 2019 року» усі вони вирішені позитивно.

     За результатами розгляду  третього питання  порядку денного колегія ухвалила відповідні рішення:

 1. Інформацію про стан роботи відділу освіти, закладів освіти Прибужанівської сільської ради із зверненнями громадян за І квартал 2019 року взяти до відома.
 2. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства щодо звернення громадян, організації їх особистого прийому та ведення діловодства за зверненнями громадян.                                                       

                                                                                                            Постійно

 1. Не допускати формального ставлення до вирішення обґрунтованих заяв та скарг громадян та неналежного виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян; створювати умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг; надавати можливість знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

                                                                                                       Протягом 2019 року

 1. Надавати з метою запобігання збільшення кількості звернень громадян у органи влади вищого рівня заявникам конкретні вичерпні роз’яснення (письмові відповіді) у межах компетентності, та вживати необхідних заходів щодо недопущення  повторних звернень.

                                                                                                               Постійно

 1. Дотримуватися графіка особистого прийому громадян у 2019 році.

                                                                                                         Постійно

 1. У закладах освіти розглядати питання про стан роботи із зверненнями громадян на педагогічних радах, нарадах при керівникові тощо.

                                                                                         Протягом 2019 року, щоквартально

 1. Систематично аналізувати і узагальнювати звернення громадян та інформувати відділ освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради про пророблену роботу з даного питання.

                                                        Щоквартально, до 25 числа останнього місяця кварталу

 

 

 

        « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь