A A A K K K
для людей із порушенням зору
Прибужанівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Правила благоустрою та утримання території сіл Прибужанівської сільської ради

Дата: 06.06.2017 12:18
Кількість переглядів: 2843

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення              сесії                                                                                                

Прибужанівської сільської ради
від            р

 

Правила благоустрою та утримання території сіл Прибужанівської сільської ради

1. Загальні положення.

Правила благоустрою та утримання території сіл Прибужанівської сільської ради (далі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою сіл та селища і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.1. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій території Прибужанівської сільської ради – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

заходи з благоустрою села – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану території, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території сіл, селища, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

суб’єкти благоустрою – орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – територія Прибужанівськоїсільської ради:

- територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

- прибудинкові території (територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

- території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

- інші території, які належать до об’єктів благоустрою території Прибужанівської сільської ради;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів (сміття), і яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

прилегла територія – це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 5 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

тимчасові об’єкти для обслуговування населення – кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання (в т.ч. роздільне), перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об’єкти озеленення:

зелені насадження загального користування – парки, сквери, набережні та ін.;

- зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо;

зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах села, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

1.2. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території сіл, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах.

1.3. Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4. Правила обов’язкові для виконання органами державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органи самоорганізації населення, громадянами, які перебувають на території сільської ради.

1.5. Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними організаціями у сфері благоустрою села полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

 

2. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою .

2.1. Громадяни у сфері благоустрою території Прибужанівської сільської ради мають право:

1) користуватись об’єктами благоустрою;

2) брати участь в обговорені Правил благоустрою території Прибужанівської сільської ради;

3) вносити на розгляд Прибужанівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди завданої майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.

2.2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

1) утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

2) дотримуватись правил благоустрою території Прибужанівської сільської ради;

3) не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою сільської ради;

5) укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;

6) дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Прибужанівської сільської ради;

7) виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

3. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою

3.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою мають такі права:

1) брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговорені проектів актів з благоустрою сільської ради;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Прибужанівської сільської ради або призводять до нецільового використання коштів, виділених на благоустрій;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) вносити на розгляд Прибужанівської сільської ради пропозиції щодо здійснення поліпшення благоустрою території.

3.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

1) утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, в тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);

2) постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;

3) усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в встановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

5) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

6) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

7) вивозити самостійно або укладати договора з надання послуг з вивезення сміття (в тому числі твердих побутових відходів, негабаритних, будівельних, харчових та інших);

8) забезпечувати розміщення смітєзбірників (контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходівна об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

9) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;

10) розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Княгининівськоїсільською радою;

11) виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.

 

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування

4.1 Благоустрій та утримання в належному стані територій пам’ятників культурної, історичної спадщини закріплено відповідно:

- Меморіальний комплекс:братська могила радянських воїнів (40 чоловік), пам’ятний знак на честь воїнів-земляків, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни в с. Дмитрівка;

- Братська могила радянських воїнів (78 чоловік) та пам’ятний знак на честь воїнів-земляків, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни (пам’ятник комплексний) в с. Новопристань;

- Братська могила радянських воїнів (26 чоловік) та пам’ятний знак на честь воїнів-земляків, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни (пам’ятник комплексний), в с. Прибужани;

- Братська могила радянських воїнів (873 чоловіки), в с. Рюмівське;

- Братська могила радянських воїнів (116 чоловіки) та пам’ятний знак на честь воїнів-земляків, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни, в с. Яструбинове;

- «Готель» та «Садиба Оснерів» в с. Тімірязєвка, які закріплені за Прибужанівською сільською радаою.

4.2 Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

1) прибирання сміття, відходів, листя;

2) озеленення;

3) збереження зелених насаджень;

4) догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5) відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6) встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

7) забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

4.3 Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

4.4 Благоустрій кладовищ здійснюється відповідно до затверджених потокольно нарадою при голові сільської ради:

- кладовище села Новосілка;

- кладовище села Манне;

- кладовища села Прибужани;

- кладовище села Мартинівське;

- кладовище селища Мартинівське;

- кладовище села Яструбинове;

- кладовище села Новопристань;

- кладовища села Дмитрівка;

- кладовище села Новопристань;

- кладовище села Рюмівське;

- кладовище села Новобілоусівка.

4.5 Утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.

4.6 Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Прибужанівської сільської ради.

4.7 Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства і тільке з погодження та письмового дозволу старости або виконуючого обов’язки старости села (сіл), голови сільської ради.

4.8 Виконання будь-яких будівельних робіт (крім робіт зі встановлення надмогильних пам’ятників) у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 

5. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території

5.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

5.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 5 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

5.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

1) прибирання сміття, відходів, листя;

2) озеленення;

3) збереження зелених насаджень;

4) догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5) скошування трави кожної другої суботи місяця;

6) видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

7) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

5.4. Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, меліоративні канали, річку Новий Буг сади та особливо на територіях прилеглих до житлової забудови.

5.5. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

5.6. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

 

6. Уримання фасадів і покрівель

6.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язанні  забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо.

6.2 Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

6.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані.

6.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення  покрівель від снігу, льоду і бурульок.

6.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.

6.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вживати попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

 

 

6. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання

6.1. Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.

6.2. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

1) прибирання сміття, відходів, листя;

2) озеленення;

3) збереження зелених насаджень;

4) догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6.3.  КП «Непутн» та КП «Мартинівське ЖКГ»   після затвердження даних Правил  та після оснащення необхідною технікою:

- розробити та затвердти виконкомом Графік вивозу твердих побутових відходів на  сміттєзвалище;

- розробити та затвердити рішенням сесії Прибужанівської сільської ради типовий договір та кошторис на вивезення твердих побутових відходів.

 КП «Мартинівське ЖКГ» здійснює вивезення рідких нечистот, оплата за які здійснюється відповідно до кошторисів і залежить від зміни цін на паливно-мастильні матеріали, а також вартості утилізації.

6.4. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території, не укладення з КП «Непутн» та КП «Мартинівське ЖКГ» (або іншим постачальником послуг по збору твердих побутових відходів) договору про вивезення твердих побутових відходів, власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену даними Правилами та Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

 

7. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

7.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу наданого Прибужанівської сільською радою, або уповноваженими на те органами;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

6) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

7) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

8) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

9) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

10) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

11) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях;

12) самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації;

13) самовільно займати земельні ділянки на всій території Прибужанівської сільської ради (в межах населеного пункту та за його межами) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

14) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

15) самовільно встановлювати точки торгівлі у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;

16) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва чи реконструкції;

17) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

18) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

19) вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

8. Утримання тварин.

8.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

1) не допускати утримання та вигул собак у місцях загального користування;

2) вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

3) не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

4) не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

8.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

9. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами

9.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Прибужанівською сільською радою.

9.2. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території Прибужанівської сільської ради, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

9.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття ( в тому числі трав’яного покрову), вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на території Прибужанівськоїсільської ради.

9.4. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

9.5. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинків. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими пристроями.

9.6. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

9.7. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення).

9.8. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м. від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м. та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

9.9. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів.

9.10. Забороняється розташування рекламних засобів:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, парків, на квітниках та деревах

9.11. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

9.12. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з КП «Непутн» та КП «Мартинівське ЖКГ»  для забезпечення прибирання території.

9.13. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

9.14. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

9.15. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

9.16. Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому сільською радою.

9.17. Контроль за додержанням Правил благоустрою території Прибужанівської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Прибужанівської сільської ради.

9.18. Написи на рекламі повинні бути виконані виключно державною мовою, за винятком реклами зареєстрованих торгових марок, назв підприємств, фірм, які можуть бути виконані іноземною мовою.

 

10.Організація прибирання території сіл Прибужанівської сільської ради

10.1. Роботи по прибиранню в селах організовуються відповідно до вимог дійсних Правил.

10.2. Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та при будинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові й офісні будинки, замовниками будівельних об’єктів  здійснюється Відділом земельних відносин, містобудування, архітектури та ЖКГ Прибужанівської сільської ради( далі Відділ).

Відділ  має право здійснювати закріплення території об’єктів благоустрою з метою утримання їх юридичними і фізичними особами (за згодою сторін).

Територія, що зарезервована за фізичними  і юридичними особами для подальшого оформлення документів, а також прилегла до неї територія, підлягають обов’язковому санітарному утриманню.

Закріплена територія утримується особою, за якою вона закріплена.

  10.3.Підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за  своїм розсудом можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам із внесенням за виконанні послуги відповідної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1 кв.м у встановленому порядку.

  10.4.Керівники підприємств, установ, організацій, відповідальні за прибирання закріплених територій повинні забезпечити свої об’єкти:

 - урнами для сміття, які встановлюються на тротуарах центральних вулиць через кожні 50 метрів, на других вулицях через 100 метрів, біля кожної зупинки транспорту не менше двох; біля кожного входу в магазин, їдальню, кафе, перукарню, ринки,  інші споруди по одній. Урни очищаються від сміття щоденно і утримуються в санітарному стані силами підприємств.

 - на при будинкових територіях наявність в достатній кількості пофарбованих контейнерів, які повинні своєчасно очищатися, дезінфікуватися і ремонтуватися. Контейнери зберігаються на спеціально вимощених площадках згідно санітарних норм, де забезпечено вільний  під’їзд до них і освітлення в темний час доби.

 - обладнаними сховищами для тимчасового зберігання негабаритних відходів, непотрібних меблів, тари та інші, які повинні вивозитися не менше одного разу в тиждень.

 - заготовку піску по нормі не менше одного кубічного метру на тисячу квадратних метрів прибиральної території на 1 жовтня для посипки вулиць, доріжок під час ожеледиці і випадання мокрого снігу.

10.5. Власники і орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій територіях зобов’язані проводити роботи по їх належному утриманню;

10.5.1. Кіоски, ларьки, торгівельно - зупиночні комплекси, павільйони, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, розташовані:

 - на житлових територіях в межах до 25 метрів у кожний бік;

 - на території загального користування – відведену і прилеглу території в межах до 15 м у кожний бік;

 - на виробничих територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;

 - на зупиночних майданчиках міського господарського транспорту – прилеглу територію в межах до 15 м у кожний бік, а також 1.5 м частини дороги від бордюру.

Межі території, що обслуговується, уточнюються відповідно до пункту 7.2 даного розділу.

10.5.2. Будинки, включаючи житлові будинки:

 - по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками, у випадку відсутності сусідніх будинків – не більше 26 м;

 - по ширині – від фасаду будинку до бордюру проїзної частини, розташованого не далі 50 м від лінії забудови, а також 1,5 м частини дороги від бордюру.

Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підвалах, цокольних і перших поверхах:

- по довжині – у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони, якщо є розрив між сусідніми орендарями ( власниками).

 У випадку наявності місцевого проїзду, що супроводжує основну проїзну частину вулиці, до найближчого до будинку бордюру місцевого проїзду, а також 1,5 м дороги від бордюру. 

Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу територію в належному санітарному стані.

При наявності природних меж ( водойми, дороги, стінки тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

10.5.3. Гаражі, автостоянки – у межах прилеглої території до 50м у кожний бік, згідно затвердженої схеми прилеглої території.

10.5.4. Трансформаторні підстанції – прилеглу територію згідно затвердженої  схеми прилеглої території.

10.5.5.Автомобільні дороги – від 10 до 50 метрів від брівки земляної полотнини, у залежності від категорії дороги поза забудовою житловим будинками.

10.5.6. Колії залізничного транспорту загального і промислового призначення – 100 метрів від осі крайньої залізничної колії. Утримання і ремонт залізничних переїздів на перетинаннях із проїзною частиною доріг здійснюється відповідними підприємствами – власниками.

10.5.7. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.

10.5.8. Прибирання місць масового перебування людей – підходів до вокзалів, території ринків, торговельних зон тощо здійснюється протягом усього робочого дня.

10.5.9.Ручне прибирання доріг протягом  року здійснюють спеціалізовані підприємства.

 10.6. Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:

 10.6.1.На ділянках , санітарних зонах підприємств, прилеглих територій до установ, організацій – керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інших посадових посадових  осіб.

10.6.2. Території домобудівель, що належать громадянам  на праві особистої  власності, і прилеглих до них ділянок, тротуарів – власників будинків.

10.6.3. На території парків, скверів, газонів й інших зелених зон і прилеглих до них територій – комунальні й інші підприємства, за якими закріплені дані об’єкти.

10.6.4. На території сільських цвинтарів – підприємства, що експлуатують  й обслуговують ці об’єкти.

10.6.5. На території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах сіл – організації, у віданні яких вони знаходяться.

10.6.6. На територіях, не освоєних під забудовою, будівель, що звільнилися після зносу – Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та ЖКГ Прибужанівської сільської ради.

10.6.7. На територіях, відведених під забудову – керівників підприємств, установ та організацій, у віданні яких знаходяться данні земельні ділянки.

10.6.7. На територіях, що прилягають  до павільйонів, кіосків, торговельних точок відповідно до паспорта установки тимчасового об’єкта обслуговування – керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

10.6.8. На територіях паркувань, автостоянок, гаражів – балансоутримувачів, організацій, що експлуатують дані об’єкти.

10.6.9. На територіях в’їздів  АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їзних до них  - балансоутримувачів і власників зазначених об’єктів .

10.6.10.На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єктів реклами – власники рекламоносіїв.

10.6.11.На територіях розташування фонтанів – їх балансоутримувачів.

10.6.12.На територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, роздільних підстанцій  (пунктів), котелень і теплових пунктів керівників підприємств, що експлуатують дані об’єкти.

10.6.13.На територіях розташованих у санітарній зоні підприємств, відповідальність несуть керівники цих підприємств.

10.6.14. Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних грат, люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на комунальне підприємство «Мартинівське ЖКГ».

10.6.15. Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення здійснює підприємство на балансі якого вони знаходяться.

10.6.16. На зупинках сільського автотранспорту – балансоутримувачі зупинок.

10.6.17. Прибирання й очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти ; у подвір’ях житлових будинків  -  голів та керівників  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово – будівельних кооперативів,  житлово – експлуатаційних організацій; гаражів  - голів гаражних кооперативів.

10.6.18. Управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення координує діяльність органів самоврядування, підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності і підпорядкованості по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території міста.

 

11.Прибирання сільських територій у зимовий період

11.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог даних Правил.

11.2. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів проводиться силами підприємств, відповідальним за очищення від снігу або за власниками закріпленої території.

11.3. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року.

Організації, що відповідають за прибирання міських територій, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

11.4. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах й інших зелених зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготовлених для цих цілей майданчиках, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.

11.5. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.

11.6. Технологія і режим провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

11.7. Обробка проїзної частини міських доріг, усередині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

11.8. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.

11.9. Забороняється:

 - переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутрікватральних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;

 - застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зелених зонах;

 - перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони, квітники й інші зелені наадження.

11.10. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей відносяться:

 - згрібання і підмітання снігу;

 - обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

 - формування сніжного валу для наступного вивозу.

До операцій другої черги відносяться:

  • видалення снігу (вивіз);
  •  сколювання льоду і видалення сніжно – крижаних утворень.

11.11. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5 – 3 см, що відповідає 5 см свіжого не ущільненого снігу.

11.12. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д. Перелік ділянок і вулиць, що потребують першочергової обробки протиожеледними матеріалами встановлюється Відділом..

11.13. Вивіз снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне вивезення снігу здійснюється по закінченні першочергового вивозу. Перелік об’єктів першочергового вивозу узгоджується Відділом.

11.14.Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або гран шлаком фракції до 5 мм.

 

 

12. Контроль у сфері благоустрою території Прибужанівської сільської ради

12.1. Контроль у сфері благоустрою території Прибужанівської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

12.2. Контроль за станом благоустрою території Прибужанівської сільської ради, виконання цих Правил покладається на адміністративну комісію Прибужанівської сільської ради.

12.3.У випадку виявлення порушень складається на правопорушника протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії при Прибужанівській сільській раді.

12.4. Протокол підписується уповноваженою особою та  посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем.

12.5. У випадку відмови від підписання протоколу в ньому робиться відповідна відмітка в присутності свідків (не менше двох). 

12.6. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Прибужанівської сільської ради;

2) розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою території Прибужанівської сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Прибужанівської сільської ради.

 

13 Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою.

13.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

13.2. Уразі порушення Правил благоустрою винні особи, (протягом місяця), зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

13.3. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений термін, КП «Непутн» та КП «Мартинівське ЖКГ»  Прибужанівської сільської ради має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані протягом п’яти робочих днів відшкодувати витрати (збитки) понесені КП «Непутн» чи КП «Мартинівське ЖКГ» Прибужанівської сільської ради у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно та з дня наданого обґрунтованого рахунку.

13.4. Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений термін, але не більше п’яти робочих днів.

 

14.Дотримання тиші в громадських місцях

14.1. Загальні положення

14.1.1. Ці Правила враховують вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, в тому числі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму".

14.1.2. Ці вимоги містять загальнообов'язкові на території Прибужанівської сільської ради об’єднаної територіальної громади норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

14.2. Обов'язки та обмеження дій керівників, уповноважених посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян:

14.2.1. Забезпечувати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші попереджувальні заходи щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час у місцях та на спорудах підвищеного рівня акустичного забруднення (транспортні підприємства, трансформатори, автомобільні стоянки, паркувальні майданчики тощо), встановлювати штучні та природні акустичні екрани, звукозахисні споруди або захисні елементи, висаджувати дерева з властивостями забезпечення шумоізоляції тощо.

14.2.2. Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів та в інших громадських місцях упродовж доби.

14.2.3. Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальносільських заходів тощо обмеження часу роботи музичних ансамблів з 9-00 до 23-00 години та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.У разі розміщення джерел шуму в житлових будинках відповідні роботи повинні проводитись з 9-00 до 19-00.

14.2.4. У випадках проведення під час передбачених законом святкових і неробочих днів, Дня Села,  інших свят (відповідно до рішення Прибужанівської сільської ради), спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений цими Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим органом Прибужанівської сільської ради об’єднаної територіальної громади в установленому порядку.

14.2.5. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів здійснюється із дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів". За порушення порядку використання піротехнічних засобів винна особа притягається до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

14.2.6. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у приміщеннях житлових будинків і на прибудинкових територіях, у приміщеннях і на територіях лікувальних, санаторно-курортних закладів, закладів освіти, культури, готелів і гуртожитків, розташованих у межах на території Прибужанівської сільської ради об’єднаної територіальної громади закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, в приміщеннях інших будівель і споруд та на прибудинкових територіях, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, на території парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових будинків (на захищених відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" об'єктах) у нічний час, із двадцять другої до восьмої години, забороняється, крім випадків, коли проведення відповідних заходів погоджено із Головним управлінням міністерства надзвичайних ситуацій в Вознесенському районі.

14.2.7. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 8-00 год. заборонено.Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність (вище 40 ДБА) протягом доби заборонено.

14.2.8. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 19-00 до 8-00 год. та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

14.2.9. В офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального бізнесу), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень шум не повинен перевищувати такий рівень: не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час (до 22-00).

14.2.10. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях у нічний час з 23-00 до 6-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту (окрім проведення аварійних робіт).

14.2.11. Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків та салютів без дотримання вимог обмеження часу проведення заходів з 08-00 до 22-00 год. у святкові і неробочі дні та використання їх у робочі дні впродовж доби – забороняється.

 

15. Проведення  загально сільських заходів

15.1. Порядок проведення державних та недержавних загальносільських заходів

15.1.1. Для проведення державних масових заходів відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету Прибужанівської  сільської ради об’єднаної територіальної громади готують відповідний проект розпорядження Прибужанівського сільського голови в установленому порядку.

15.1.2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Прибужанівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

 

16. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

16.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Прибужанівської сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                               З.А.Алексєєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

      

До Правила благоустрою та утримання території сіл Прибужанівської сільської ради

№ П/П

Розділи і пункти Правил

Стаття Адміністративного кодексу, що порушена

Адмінкомісія

 

1

2

3

4

 

1.

Засмічення, забруднення приміщення та місця загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо.

ст.152

*

 

2.

Пошкодження об’єктів благоустрою

Ст. 152;

Ст. 153

*

 

3.

Виконання без письмового дозволу управління житлово – комунального господарства:

 - розриття ґрунту для всіх видів робіт;

 - дорожніх робіт;

 - розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огороджень квітників і дерев у межах при будинкових територій;

 - розташування будівельних лісів під час ремонту фасадів будівель;

 - розміщення рекламних конструкцій

Ст. 152

*

 

4.

Виконання будівельних , ремонтно – будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані в дозволі.

Самовільне виконання будівельних, ремонтно – будівельних робіт. Виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проектів на виконання земляних робіт та відповідного дозволу, затвердженого управлінням житлово – комунального господарства

Ст. 152

*

 

5.

Неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання будівельних, ремонтно - будівельних робіт

Ст. 152

*

 

6.

Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків

Ст. 152

*

 

7.

Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом

Ст. 152

*

 

8.

Несвоєчасне вивезення  побутового сміття із контейнерних майданчиків

Ст. 152

*

 

9

Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, відходів виробництва у не відведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, при будинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу

Ст. 152

*

 

10

Знищення зелених насаджень без спеціального дозволу

Ст. 153

*

 

11

Самовільне встановлення літніх майданчиків, постійних і тимчасових огорож, палаток, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами тощо у невстановлених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

Ст. 151

*

 

12

Розміщення об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо у не відведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо.

Ст. 152

*

 

13

Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів у містах і населених пунктах. Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів, бджіл.

Ст. 154

*

 

14


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь