A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Прибужанівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта «Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в селах Прибужанівської сільської ради»

 Дата оприлюднення 06 червня2017 року

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

«___»________2017р.                                                                  с. Прибужани

 

 

Про затвердження Порядку присвоєння  та зміни

поштових адрес об’єктам нерухомого

майна  в  селах  Прибужанівської сільської ради

        З метою встановлення на території Прибужанівської сільської ради єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес, впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в селах Прибужанівської сільської ради, створення єдиного реєстру адрес, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі аналізу регуляторного впливу проекту рішення Прибужанівської сільської ради «Про затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес у Прибужанівській сільській раді», сільська   рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в  селах Прибужанівської сільської ради  згідно додатку.

2. Термін дії даного рішення - безстроковий.

 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на  постійну  комісію з  питань земельних  відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології (голова Єлінєвський В.Ю.).

 

 

                                      Сільський голова                                            О.А.Тараненко                                                                 

 

Порядок
присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна    в  селах Прибужанівської сільської ради

1. Загальні положення

       Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в  селах Прибужанівської сільської  ради (далі – Порядок) встановлює на території населеного пункту  єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

     Порядок діє на території сіл Прибужанівської сільської  ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

 • адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;
 • нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення;
 • будинок – жила чи нежила будівля;
 • тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності - невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
 • власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці;
 • домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;
 • жилий ( житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;
 • квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;
 • комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;
 • нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;
 • об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;
 • окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;
 • приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;
 • самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом  тощо). 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я сільського  голови.

2.2. До заяви про присвоєння або зміну поштової адреси додаються такі документи:

 • копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку;
 • для фізичної особи – копія паспорту;
 • для юридичної особи – копія Статуту;
 • копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;
 • документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, у разі присвоєння поштової адреси об’єктам незавершеного капітального будівництва;                   
 •  довідка про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту Дубовицької сільської  ради (у випадках, передбачених законодавством).

2.3. Виконавчий комітет Прибужанівської сільської  ради розглядає заяви про присвоєння або зміну поштової адреси та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету.

2.4. Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому селищної ради не повинен перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

2.5. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п.2.2. цього Порядку, виконавчий комітет надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.6. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику виконавчим комітетом  Прибужанівської сільської  ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

2.7. У разі прийняття рішення виконкому сільської  ради заявникам надаються витяги стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з протоколу з мотивацією відмови стосовно розгляду вказаної заяви.

 

3. Види адрес та особливості їх присвоєння.

3.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого  майна, надаються такі види адрес:

3.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреса на які відсутні в наявності).

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 27, квартира 5.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27, кв. 5.

3.1.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.
В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів  сільської ради, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт.

3.1.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця  Пушкіна, будинок 27а.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27а.

3.1.4. При наданні адреси окремій частині будинку, нежитловому приміщенню зазначається номер відповідного будинку з відповідною літерою.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 27, нежитлове приміщення 27а.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27а.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи, є договір конкретного користування, договір розподілу майна   /в разі присвоєння окремої адреси частині житлового приміщення) або інший правовстановлюючий документ.

3.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.                                                                                                          

3.3. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому сільської ради.

3.4. Підготовка проектів рішень виконкому сільської ради  з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості  здійснюється з метою закріплення основних принципів адресної бази за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

3.5. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

 • спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;
 • дачним та садовим будинкам, садовим товариствам;
 • окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;
 • вбудованим приміщенням;
 • приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;
 • об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

3.6. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією виконавчого комітету Прибужанівської сільської  ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3.7. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

 • вулиця;

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується тип - вулиця, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

На території Прибужанівської сільської  ради в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок, відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку із лівої сторони вулиці непарні номери, починаючи від № 1, а з правої сторони вулиці парні, починаючи від № 2.

 

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території Прибужанівської сільської  ради, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

 

 

Сільський голова                          О.А.Тараненко

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Прибужанівської сільської  «Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна    в  селах Прибужанівської сільської ради»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

 Проект рішення сільської  ради «Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна    в  селах Прибужанівської сільської ради»  підготовлено з метою встановлення чіткого механізму присвоєння та зміни  поштових адрес об'єктам нерухомості, недопущення повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд та створення умов ефективного володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками.

2. Цілі  регулювання.

    1. Дотримання вимог чинного  законодавства, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в процедурі реєстрації об'єктів нерухомості, що розташовані на території сільської ради , шляхом присвоєння їм поштових адрес.

    2. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади .


3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перша альтернатива- залишити все без змін, тоді, як наслідок, можливе виникнення труднощів при перереєстрації, оформленні спадку та інших діях з об’єктами нерухомості.

 Друга альтернатива - надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації та ін. присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомості вносити зміни до існуючих адрес. В такому випадку відсутність уніфікованої системи надання та зміни адрес призведе до виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією – проблема не розв’язується.

Третя альтернатива– прийняття рішення «Про Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків,присвоєння та зміни   поштових адрес об’єктам нерухомого майна» – єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
      Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи: підготовка та прийняття рішення з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

    Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, надасть можливість затвердити Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків,присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та встановити чіткі строки опрацювання, погодження та присвоєння уповноваженим органами поштових адрес об'єктам нерухомості на території сільської ради.
 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат. Сфери та види впливу регулювання.

Очікується, що у разі прийняття даного рішення, воно впливатиме на сферу інтересів держави, суб'єктів господарювання та населення:

 

 

Сфера впливу

 

Вид впливу

Інтереси держави

Створення та запровадження чіткого механізму присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес

Інтереси суб’єктів господарювання та громадян сіл Прибужанівської сільської ради

Сприяння охороні майнових інтересів

 

Сфера інтересів

 

Вигоди

Витрати

Держави

Створення та ефективне функціонування  земельного кадастру

Оплата праці працівників

суб’єктів господарювання та жителів сіл Прибужанівської сільської ради

Чітко визначений орган виконавчої влади та його повноваження в процедурі опрацювання заяв про присвоєння, зміну або анулювання поштових адрес

Витрати часу

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

Строк дії цього регуляторного акта не обмежено.
 

8. Показники результативності регуляторного акту:

1. Кількість суб'єктів господарювання та громадян, що звернулись із заявами про присвоєння поштових адрес;

2. Кількість об'єктів, яким присвоєно поштові адреси;

3. Кількість заяв про присвоєння поштових адрес, у задоволенні котрих відмовлено

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності дії регуляторного акту

       Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акту здійснює виконавчий комітет сільської ради у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

       Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

       Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

 

 

Сільський голова                                                                                                О.А.Тараненко

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь